Voor wie is de Verhuisadviseur?

Om in aanmerking te komen voor begeleiding door de Verhuisadviseur dient u aan enkele voorwaarden te voldoen.

Huurders

U bent 55 jaar of ouder en bewoont een sociale huurwoning met minimaal vier kamers van Portaal, Woonin, Bo-Ex, Cazas Wonen of SSH in de gemeente Utrecht.

De begeleiding is voor hen kosteloos en vrijblijvend.

Huurders die niet voldoen aan de voorwaarden, geven wij telefonisch advies en zij ontvangen een informatiepakket. Ook kunnen wij doorverwijzen naar bijvoorbeeld een buurtteam bij u in de buurt. 

Huiseigenaren

Mensen met een eigen woning, die in aanmerking willen komen voor begeleiding door de Verhuisadviseur, dienen 55 jaar of ouder te zijn.

Aan de begeleiding voor woningeigenaren zijn kosten verbonden.

Hebt u een eigen woning? Dan helpen wij met een eerste inventarisatie van uw inkomens- en vermogenspositie en geven een voorlopig advies richting koop- of huurwoning en het woningaanbod. We verwijzen door naar een financieel adviseur of naar makelaars voor aan- of verkoop van de woning.

Flyer Verhuisadviseur Utrecht eigen woning

Vrijblijvend advies en maatwerk

Ieder mens is uniek en iedere situatie verschillend. Daarom is onze begeleiding maatwerk en sluit deze aan op uw persoonlijke situatie. We bezoeken u thuis en/of ontvangen u op kantoor.

Waarom verhuizen uit de vertrouwde woning?

Voorbeeld 2

Wonen in een huis met een tuin is voor veel mensen een ideaal. Maar  wanneer het onderhoud van de tuin in de loop der jaren een belasting wordt dan verandert de lust in een last. Verhuizen naar een appartement kan dan  uitkomst bieden.