Welke regelingen voor woningzoekenden bestaan er?

Huurders

Er bestaan verschillende regelingen die het voor (oudere) huurders makkelijker maken om te verhuizen.

Woningzoekenden die nu in een sociale huurwoning met minimaal vier kamers wonen, komen in aanmerking voor een voorrangsregeling als ze verhuizen naar een kleinere woning.

Soms komt u dan ook in aanmerking voor een korting op de huurprijs van de nieuwe woning.

Een deel van de woningen wordt met voorrang aangeboden aan mensen vanaf 65 jaar.

Ook is er wet- en regelgeving waarmee u als woningzoekende te maken krijgt. Zo gelden er inkomenseisen voor een sociale huurwoning, en is per 1 januari 2016 het passend toewijzen voor mensen met een lager inkomen ingevoerd.

Over deze en andere regelingen kan de Verhuisadviseur meer vertellen. Ook kunt u informatiebladen over verschillende onderwerpen downloaden via de onderstaande links.

Huiseigenaren

Afhankelijk van de financiële en vermogenspositie adviseren wij over de mogelijkheden om te verhuizen en verwijzen wij door naar bijvoorbeeld een financieel adviseur of makelaar.

 

Doorstroomregelingen regio Utrecht

Van Groot naar Beter

Huurt u nu een sociale huurwoning van één van de woningcorporaties in de regio Utrecht met minimaal 4 kamers en wilt u kleiner gaan wonen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor voorrang en een aantrekkelijke regeling voor de nieuwe huurprijs.

Voorrang

Deze voorrangsregeling noemen we Van groot naar Beter. De corporaties in de regio Utrecht willen graag doorstroming bevorderen. Doorstroming betekent dat huurders verhuizen naar een huis dat beter bij hun persoonlijke situatie past. Op die manier komt er weer een woning vrij voor andere woningzoekenden. Door voorrang te geven aan huurders van een grote woning die kleiner willen gaan wonen hopen de corporaties dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. Ook hopen ze dat ze hierdoor meer tevreden huurders krijgen.

Hoe werkt de voorrang?

U krijgt voorrang als u een sociale huurwoning met minimaal vier kamers van één van de corporaties in de regio Utrecht verruilt voor een sociale huurwoning met maximaal drie kamers van één van de corporaties in de regio. Het woningtype van uw huidige woning (woonhuis of appartement) maakt niet uit. Ook maakt het niet uit hoe oud u bent. Het is wel belangrijk dat u uw huidige woonsituatie op WoningNet goed invult, anders werkt de voorrang niet. In advertenties voor woningen met drie of minder kamers ziet u onder het kopje spelregels de volgende tekst: “U laat een sociale huurwoning met minimaal vier kamers achter.” Zo ziet u of er voorrang geldt. Bij woningen die worden verloot geldt deze voorrang nooit.

Aantrekkelijke huurprijsregeling

De woningcorporaties zien vaak dat huurders wel willen verhuizen, maar dat iets ze tegenhoudt. Bijvoorbeeld omdat ze ergens al heel lang wonen en daar een lage huur betalen. Vaak betekent verhuizen dan ook een hogere huur. Hier willen de corporaties graag iets aan doen. Daarom hebben de meeste corporaties in de regio Utrecht met elkaar afgesproken dat huurders die doorstromen Van Groot naar Beter nooit meer dan € 50 per maand meer gaan betalen dan zij nu betalen. Het gaat om de netto huur. De stook- en servicekosten blijven dus buiten beschouwing. Uw nieuwe verhuurder controleert uw recht op voorrang en de huurprijsregeling op het moment dat u de woning accepteert. Deze afspraak geldt ook als u naar een andere deelnemende corporatie verhuist binnen de regio.

Wie doen er mee met deze huurprijsregeling?

Er doen 19 woningcorporaties in de regio Utrecht mee met deze regeling. Een overzicht van deze corporaties vindt u hier. De overige aanbieders bieden geen huurprijsregeling aan, maar doen wel mee met de voorrangsregeling.

Bij nieuwbouw wordt deze huurprijsregeling niet altijd aangeboden. De corporaties bepalen per project of dit gebeurt.

Passend toewijzen bij Van Groot naar Beter

Heeft u een inkomen onder de huurtoeslaggrens? Dan kunt u normaal gesproken alleen op het goedkopere aanbod reageren. De woningcorporaties zijn namelijk wettelijk verplicht om hun woningen passend toe te wijzen. Laat u echter een grote woning achter, dan kunt u sinds 1 december 2019 ook reageren op de duurdere sociale huurwoningen. Door de huurprijsregeling past de woning mogelijk toch bij uw inkomen. Voorwaarde is dat de nieuwe huurprijs wanneer de huurprijsregeling wordt toegepast (oude huurprijs + € 50) toch binnen de grenzen van het passend toewijzen valt. Lees hier meer over passend toewijzen.

 

Folders

Waarom verhuizen uit de vertrouwde woning?

Voorbeeld 3

U woont al tientallen jaren in dezelfde buurt, maar het burencontact wordt steeds minder. Nu u wat meer hulp kunt gebruiken, wilt u graag dichter bij uw zoon of dochter wonen.